atj Ваља Стрж буре, или буре Стрж Ваља?

Uploaded 4 years ago